KEF – SAP – szolgáltatások bemutatása

CONS-001 Projektvezetés – Projektadminisztrátor

Feladata a hozzá delegált projektekben, az adott projektvezető által meghatározott ütemterv szerint adminisztratív háttérfeladatok elvégzése.

CONS-002 Projektvezetés – Projektvezető

Feladata Projektgazdaként projektek ajánlati fázisban történő összefogása, ezen belül a szükséges tanácsadói kör egyeztetése a programvezetőkkel, a delegált tanácsadók és vezető tanácsadók feladatainak meghatározása, a projekt átfogó ütemezésének elkészítése, az ajánlat fizikai összeállítását végző tanácsadó irányítása. Az ajánlati szakaszban szükséges alvállalkozói tárgyalások előkészítése, bonyolítása, tárgyalások eredményének eszkalálása programvezető felé. Adott esetben az ajánlattételhez szükséges szerződés tervezetek elkészítése a jogi feladatokra szakosodott munkatárs bevonásával. Az ajánlat árazásának az összefogása a folyamatokért felelős tanácsadók és vezető tanácsadók valamint a kereskedelem bevonásával. Általánosságban: az ajánlat megfelelő tartalommal és határidőre történő elkészítésének a biztosítása, az ahhoz szükséges erőforrások menedzselése által, a programvezetőkkel és kereskedelemmel együttműködve.

Feladata Projektvezetőként projektek irányítása. Ezen belül a szükséges fővállalkozói és alvállalkozói szerződések előkészítése és elfogadtatása a programvezető k és felső vezetők jóváhagyásával. A projekt munkatervének folyamatos aktualizálása, és ennek segítségével a projekten részt vevő tanácsadók és vezető tanácsadók munkájának nem szakmai oldalról történő irányítása, adott esetben együttműködésben a programvezetőkkel. Az Ügyféllel való folyamatos kapcsolattartás, az Ügyfél rendszeres tájékoztatása a projekt státuszáról. Belső, tanácsadói státusz megbeszélések szervezése, bonyolítása. A projekten használatos metodológia közvetítése, betartatása minden résztvevővel. A projekt adminisztrációs feladatainak az ellátása a hatályos folyamatleírások és szabályzatok szerint, adott esetben, ez ügyben együttműködés az adminisztratív munkaerőkkel.   Szerződés szerint a projekt teljesítéseinek elszámoltatása az Ügyféllel, teljesítés igazolások kiállítása. A pénzügyi teljesítés elmaradása következtében a szükséges egyeztetések lefolytatása az Ügyféllel, a behajtási folyamat támogatása. Programvezető felé történő eszkalálás minden olyan kérdésben, amely a Szerződésnek nem megfeleltethető, illetve komolyan hátráltatja a Szerződés teljesíthetőségét. Általánosságban: a projekt szerződésszerűen történő teljesítésének a biztosítása, az ahhoz szükséges erőforrások menedzselése által, a programvezetőkkel és kereskedelemmel együttműködve.

 

CONS-003 Projektvezetés – Programvezető

Összehangolja a programiroda munkatársainak tevékenységét. Beszámolót készít a vezetőség részére. Nyilvántartja, követi, monitorozza az irodán futó programok státuszát, időbeni megfelelőségét.

 

CONS-004 Tanácsadás – Junior tanácsadó

Feladata a hozzá delegált projektekben, az adott projektvezető által meghatározott ütemterv szerint a projektfeladatok (jellemzően beállítások elvégzése, tesztelése, oktatásokon való részvétel, mindezek megfelelő dokumentálása) határidőre, megfelelő minőségben történő elvégzése.

 

CONS-005 Tanácsadás – Tanácsadó

Feladata a hozzá delegált projektekben, az adott projektvezető által meghatározott ütemterv szerint a projektfeladatok (jellemzően tény- és igényfelmérés elkészítése, beállítások elvégzése, tesztelése, oktatások tartása, mindezek megfelelő dokumentálása) határidőre, megfelelő minőségben történő elvégzése. Ajánlatadási projektekben ügyfél prezentációk tartása, kereskedelmi ajánlat szakmai tartalmának megfogalmazása. Oktatások tartása.

 

CONS-006 Tanácsadás – Senior tanácsadó

Feladata az adott projektvezető által meghatározott ütemterv szerint a projektfeladatok (jellemzően tény- és igényfelmérés elkészítése, beállítások elvégzése, tesztelése, oktatások tartása, mindezek megfelelő dokumentálása) határidőre, megfelelő minőségben történő elvégzése. Projekteken kisebb csoportok szakmai munkájának irányítása. Ajánlatadási projektekben ügyfél prezentációk tartása, kereskedelmi ajánlat szakmai tartalmának megfogalmazása, ráfordítás kalkulációk elkészítése.

 

CONS-007 Terméktámogatás – telepítés (bázis technológia tanácsadó)     

Feladata az adott projektvezető által meghatározott ütemterv szerint a projektfeladatok (jellemzően tény- és igényfelmérés, elkészítése, installálás, beállítások elvégzése, tesztelése, javítási, riportolási feladatok, oktatások tartása, mindezek megfelelő dokumentálása) határidőre, megfelelő minőségben történő elvégzése.

 

CONS-008 Terméktámogatás – telepítés (vezető bázis technológia tanácsadó)     

Feladata az adott projektvezető által meghatározott ütemterv szerint a projektfeladatok (jellemzően tény- és igényfelmérés, elkészítése, installálás, beállítások elvégzése, tesztelése, javítási, riportolási feladatok, oktatások tartása, mindezek megfelelő dokumentálása) határidőre, megfelelő minőségben történő elvégzése. Ajánlatadási projektekben ügyfél prezentációk tartása, kereskedelmi ajánlat szakmai tartalmának megfogalmazása.

 

CONS-009 Terméktámogatás – telepítés (architektúra tervező)     

Feladata az SAP architektúra koncepció kialakítása, technológiai standard-ok kidolgozása, biztonsági kontrollok meghatározása, sérülékenységi auditok vezetése.

 

CONS-010 Terméktámogatás – konfigurálás (fejlesztő)       

Központi távolról is elérhető Elektronikus Feladatkezelő rendszeren keresztül bejelentett támogatási igényekből eredő konfigurálási feladatok fejlesztői támogatása.

CONS-011 Terméktámogatás – konfigurálás (modultanácsadó)      

Központi távolról is elérhető Elektronikus Feladatkezelő rendszeren keresztül bejelentett támogatási igényekben megfogalmazott igények konfigurálási feladatainak elvégzése.

 

CONS-012 Terméktámogatás – konfigurálás (vezető modultanácsadó)      

Központi távolról is elérhető Elektronikus Feladatkezelő rendszeren keresztül bejelentett támogatási igények koncepciótervezése, minőségbiztosítása, prezentációja.

 

CONS-013 Terméktámogatás – migráció (fejlesztő) 

Központi távolról is elérhető Elektronikus Feladatkezelő rendszeren keresztül bejelentett támogatási igényekből eredő migrációs feladatok fejlesztői támogatása. Jellemzően migrációs programok készítése, elakadt folyamatok beazonosítása és korrekciója.

 

CONS-014 Terméktámogatás – migráció (modultanácsadó)            

Központi távolról is elérhető Elektronikus Feladatkezelő rendszeren keresztül bejelentett támogatási igényekből eredő migrációs feladatok modultanácsadói támogatása. Jellemzően problémaelemzés, és rekonstruálás, beállítási-, paraméterezési-, oktatási feladatok.

 

CONS-015 Terméktámogatás – migráció (vezető modultanácsadó)            

Központi távolról is elérhető Elektronikus Feladatkezelő rendszeren keresztül bejelentett támogatási igényekből eredő migrációs feladatok modultanácsadói támogatása. Jellemzően problémaelemzés, és rekonstruálás, beállítási-, paraméterezési-, oktatási-, valamint minőségbiztosítási és koncepció kialakítási feladatok.

 

CONS-016 Terméktámogatás – bevezetés (fejlesztő)          

Új funkciók bevezetési feladataiban való részvétel a fejlesztési tevékenységek ellátásával.

 

CONS-017 Terméktámogatás – bevezetés (modultanácsadó)

Új funkciók bevezetési feladataiban való részvétel a beállítási-, paraméterezési-, oktatási tevékenységek ellátásával.

 

CONS-018 Terméktámogatás – bevezetés (vezető modultanácsadó)

Új funkciók bevezetési feladataiban való részvétel a beállítási-, paraméterezési-, oktatási-, valamint minőségbiztosítási és koncepció kialakítási tevékenységek ellátásával.

 

CONS-019 Terméktámogatás – integráció (fejlesztő)

Rendszer- vagy adat-összevonási feladatokban való részvétel a fejlesztési tevékenységek ellátásával. jellemzően a külön rendszerek és/vagy szoftverkomponensek működésének összehangolása, működési sajátosságok felfedése-visszakövetése, új funkciók fejlesztése, űrlapok készítése, stb.

 

CONS-020 Terméktámogatás – integráció (modultanácsadó)

Rendszer- vagy adat-összevonási feladatokban való részvétel a modultanácsadói tevékenységek ellátásával. jellemzően beállítási-, paraméterezési-, oktatási feladatokkal.

CONS-021 Terméktámogatás – integráció (vezető modultanácsadó)

Rendszer- vagy adat-összevonási feladatokban való részvétel a modultanácsadói tevékenységek ellátásával. jellemzően beállítási-, paraméterezési-, oktatási-, valamint minőségbiztosítási és koncepció kialakítási feladatokkal.

 

CONS-022 Terméktámogatás – munkaidőn túli munkavégzés felára (telepítés, konfigurálás, migráció, bevezetés, integráció esetén)            

Azon esetekben amikor Megbízó kifejezett írásos kérésére a támogatás munkaidőn kívül történik.

 

CONS-023 Terméktámogatás – munkaszüneti napon történő munkavégzés felára (telepítés, konfigurálás, migráció, bevezetés, integráció esetén)

Munkanapnak minősülnek a hétköznapok a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi II. Törvény 102.§ szerinti munkaszüneti napok kivételével. Felek által egybehangzóan szükségesnek ítélt esetekben munkanapon éjszaka, illetőleg hétvégi-, munkaszüneti- és ünnepnapokon történik.

 

CONS-024 Terméktámogatás – Átalánydíj 5*8 óra (100 alatti felhasználó)            

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-025 Terméktámogatás – Átalánydíjas 5*8 óra (100-500 közötti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-026 Terméktámogatás – Átalánydíjas 5*8 óra (500 feletti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-027 Terméktámogatás – Átalánydíjas 5*12 óra (100 alatti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-028 Terméktámogatás – Átalánydíjas 5*12 óra (100-500 közötti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-029 Terméktámogatás – Átalánydíjas 5*12 óra (500 feletti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-030 Terméktámogatás – Átalánydíjas 7*24 óra (100 alatti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

CONS-031 Terméktámogatás – Átalánydíjas 7*24 óra (100-500 közötti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-032 Terméktámogatás – Átalánydíjas 7*24 óra (500 feletti felhasználó)

Rendelkezésre állás és a megadott paraméterek szerinti ráfordításkeretű támogatás. A támogatás távoli eléréssel történik az Elektronikus Feladatkezelő Rendszerben bejelentett támogatási igényekre. A helyszíni jelenlétet terheli a kiszállás és az utazás költsége.

 

CONS-033 Rendszerfejlesztés – felmérés, tervezés  

Az ügyfél meglévő rendszereinek felmérése, áttekintése, összehangolása a leendő rendszerrel, a struktúra felépítése, a méretezés és az esetleges migrációk tervezése

 

CONS-034 Rendszerfejlesztés – folyamat kialakítás            

Az ügyfél üzleti folyamatainak felmérése és megfeleltetése a kiépítendő rendszer elemeivel és a koncepció terv kialakítása.

 

CONS-035 Rendszerfejlesztés – kivitelezés   

A megtervezett rendszer telepítése HW és SW telepítése, operációs rendszer adatbázis-kezelő és az SAP rendszer implementálása.

 

CONS-036 Rendszerfejlesztés – testreszabás, paraméterezés         

A koncepciótervnek megfelelő rendszer prototípusának elkészítése.

Meglévő megoldások aktuális és/vagy egyedi igényeknek megfelelő átalakítása, beállítása azaz finomhangolása.

 

CONS-037 Rendszerfejlesztés – integráció    

Különálló rendszerek egy integrált rendszerré alakítása. A relációs kapcsolatok megtervezésével, kialakításával. Integrációt követően a szigetszerűen, vagy laza kapcsolatokkal rendelkező rendszerek együttesének (többféle gyártó hardveréből és szoftverkomponenséből felépített rendszerkörnyezetnek) az üzleti folyamatok gördülékeny kezeléséhez megbízhatóan kell üzemelnie. Az ügyfélfolyamat végigkísérése az informatikai stratégia kialakításától és a folyamat-tanácsadástól kezdve a megoldás kiválasztásán, a tanácsadáson és a bevezetésen keresztül a rendszerek üzembe helyezéséig.

 

CONS-038 Rendszerfejlesztés – tesztelés      

Modul- és integrációs tesztelési folyamatok tervezése, elfogadtatása, végrehajtása, dokumentálása, kiértékelése.

 

CONS-039 Rendszerfejlesztés – dokumentálás         

Megrendelő által előírt dokumentálási kötelezettségeknek megfelelő dokumentációk elkészítése, verziókövetése. Jellemzően előállított dokumentumok: igénymegfogalmazás, specifikáció, oktatási anyag, felhasználói útmutató, tesztelési terv, tesztelési riport, átvételi dokumentum.

 

CONS-040 Rendszerfejlesztés – adat feltöltés, migráció      

A nyitó adatok feltöltése illetve jellemzően valamely előd-rendszerből származó adatállomány átalakítása oly módon, hogy az előzőleg elkészített migrációs programokkal beolvasva az új rendszerben integrált adatállományba beépüljön a kiinduló adathalmaz.

CONS-041 Szállító által tartott oktatás – betanítás  

A kulcs- és végfelhasználók oktatása és betanítása a saját rendszereiken keresztül modultanácsadók által.

 

CONS-042 Szállító által tartott oktatás – oktatás     

Oktatások megtartása jellemzően helyszínen kis csoportban (maximum 8-10 fő) oly módon, hogy minden résztvevő egy saját munkaállomáson követi az oktatott anyagot. Jellemzően vizsgakérdésekkel visszakérdezve, dokumentálva, az oktatásról értékelő lapot kitöltve a résztvevőkkel.

 

CONS-043 Szállító által tartott oktatás – oktatási anyag készítés   

Oktatásokhoz egyedi, az aktuális igényeknek megfelelő tananyag készítése. Jellemző lépései az előkészítés (igényfelmérés), fejlesztés és/vagy dokumentum készítés, minőségbiztosítási ellenőrzés.

 

CONS-044 Kiszállás – Vidék   

A Budapesten kívüli, a szolgáltatási tevékenységek kapcsán megtett kilométerenkénti díj.

Scroll to Top