A jelen tájékoztató célja, hogy részletes tájékoztatást adjon azon érdeklődők számára, akik az S&T cégcsoport magyarországi tagjai, az S&T Consulting Hungary Kft. és az S&T Services Kft. (együttesen: S&T, a továbbiakban: Adatkezelők) által működtetett közös karierroldalon aktuálisan nem találnak számukra megfelelő pozíciót, de érdeklődnek a megadott szakterületeken később megnyíló új pozíciók iránt, és az online jelentkezési lap kitöltésévelhttps://snt.hu/karrier/ oldalon feliratkoznak állás értesítésre.

Állás értesítésre való feliratkozása kapcsán az alábbiak szerint járunk el, ezért kérjük, a feliratkozás előtt olvassa el figyelmesen a Karrier oldalunkon található tájékoztatónkat és ezt követően döntsön hozzájárulásáról az adatkezeléshez.

Az állás értesítésre való feliratkozás során történő adatkezelésről az alábbiakban ad az Adatkezelő előzetes, részletes és közérthető tájékoztatást a funkciót használó személyek részére (a továbbiakban: Érintett).

A karrieroldal üzemeltetése során az Adatkezelő kiemelten kezeli, illetve biztosítja az Érintettek személyes adatainak védelmét.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során mindenkor a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal (így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseivel) összhangban jár el.

1. Az Adatkezelők

S&T Consulting Hungary Kft.
Székhely és postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11779177-2-44

S&T Services Kft.
Székhely és postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-190211
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23569810-2-13

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: dpo@snt.hu
Az S&T nemzetközi cégcsoport központi DPO irodát is üzemeltet, melynek elérhetősége: privacy@snt-world.com

2. Az adatkezelés leírása

Az adatkezelésben az Adatkezelők HR (személyzetfejlesztés) szakterületének munkatársai vesznek részt. Az adatkezelés az Érintett email címe és az Érintett által megjelölt szakmai terület(ek) kezeléséből áll, a kiválasztott szakterületen nyíló új pozíciókról az Érintett e-mail értesítést kap. Az adatkezelés a feliratkozás visszavonásáig, de legfeljebb a feliratkozástól számított 1 (egy) évig történik.

3. Adatkezelés célja

Az Érintett a fenti pontban említett adatait annak érdekében adja meg az Adatkezelők részére, hogy amennyiben az Érintett által megjelölt területen új, nyitott pozíció kerül meghirdetésre, úgy az Érintett az Adatkezelőktől erről email útján értesítést kapjon, és így az Érintettnek lehetősége nyílik megküldeni az önéletrajzát és jelentkezni a pozícióra. Az Érintett által megadott adatok kizárólag a fent meghatározott célból kerülnek kezelésre.

4. Kezelt adatok köre

Az Érintett e-mail címe, és azon szakmai területek megnevezése, amely vonatkozásában értesítést kíván kapni új pozíciókról az Adatkezelőtől.

Az Adatkezelők nem felelnek a valótlan, nem aktuális, hibásan, vagy hiányosan megadott adatokból eredő károkért (így különösen, ha azért nem tudunk kapcsolatot létesíteni a jelentkezővel, mert a megadott e-mail cím hiányos, hibás).

A feliratkozás adatai az adatbázisunkba kerülnek. A személyes adatok kezelése bizalmasan módon történik, illetve az Adatkezelők megtesznek minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelők a fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása alapján kezelik, melyet az állás értesítésre történő feliratkozást megelőzően adhat meg az Érintett a vonatkozó üres checkbox bejelölésével.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a hr@snt.hu címre küldött e-mail útján.

Amennyiben az Érintett az értesítést követően jelentkezik a meghirdetett pozícióra, úgy az adatok kezelése a továbbiakban a https://snt.hu/karrier/adatkezelesi-tajekoztato-allasra-palyazok-szamara/ linken elérhető adatkezelési tájékoztató szerint történik.

6. Az adatkezelés időtartama

Adatait:

  • amennyiben visszavonja hozzájárulását adatai kezeléséhez, ezen visszavonásig,
  • visszavonás hiányában az állás értesítésre való feliratkozástól számított 1 (egy) évig

kezelik az Adatkezelők.

Az időtartam lejártával, vagy az Érintett visszavonó nyilatkozata kézhezvételével az állás értesítésre feliratkozottak adatbázisából az Érintett adatai véglegesen törlésre kerülnek.

7. Automatizált döntéshozatal

Az Érintett személyes adataival kapcsolatosan automatizált döntéshozatal nem történik.

8. Adattovábbítás

Az Érintett személyes adataival kapcsolatosan adattovábbítás nem történik.

9. Az Érintett jogai

Az Érintett feliratkozónak joga van az Adatkezelők által kezelt adatairól a hozzáférési joga keretében tájékoztatást kapni, adatai helyesbítését kérni, valamit bármikor indokolás nélkül visszavonni hozzájárulását, illetve adatai végleges törlését kérni, jogszabályi feltételek fennállása esetén adatai zárolását kérni.

Az Érintett jogaival kapcsolatos részletes információkért kérjük tekintse meg a https://snt.hu/adatvedelem/ linken elérhető adatkezelési szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását a következő elérhetőségre kérjük továbbítani: e-mailen a hr@snt.hu címre. Kérjük, tüntesse fel az email tárgyában az „Adatvédelem“ jeligét!

10. Az Érintett jogai

Az Érintett feliratkozónak joga van az Adatkezelők által kezelt adatairól a hozzáférési joga keretében tájékoztatást kapni, adatai helyesbítését kérni, valamit bármikor indokolás nélkül visszavonni hozzájárulását, illetve adatai végleges törlését kérni, jogszabályi feltételek fennállása esetén adatai zárolását kérni.

Az Érintett jogaival kapcsolatos részletes információkért kérjük tekintse meg a https://snt.hu/adatvedelem/ linken elérhető adatkezelési szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását a következő elérhetőségre kérjük továbbítani: e-mailen a hr@snt.hu címre. Kérjük, tüntesse fel az email tárgyában az „Adatvédelem“ jeligét!

Scroll to Top