Fénykép és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához

Alulírott ………………………………… (név)
(született: ………………………………… anyja neve: ………………………………… lakcím: …………………………………………………………)
hozzájárulok ahhoz, hogy rólam fotó és/vagy videófelvétel készüljön az alábbiak szerint:

Kijelentem, hogy a jelen hozzájárulást önkéntesen, megfelelő tájékoztatás alapján adom, mely az adataim felhasználásával kapcsolatos minden lényeges információra kiterjedt.  Kijelentem továbbá, hogy az S&T Consulting Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) adatvédelmi szabályzatát ismerem.

Hozzájárulásom alapján felhatalmazom az S&T Consulting Hungary Kft. jogosultat arra, hogy Rólam az általa megrendezésre kerülő események alkalmával fénykép és/vagy videófelvételt készítsen, illetve ezeket a felvételeket az S&T cégcsoporton belül a munkavállalók részére elérhetővé tegye, valamint illusztrációként felhasználja és nyilvánosságra hozza az alábbi felületeken:

  • belső rendezvények
  • online és offline média megjelenésekben (pl: újság, magazin)
  • S&T cégcsoport webes felületén
  • S&T neve alatt regisztrált social media felületen történő megosztás
  • S&T kiadványokban történő közzététel

Az általános adatvédelmi rendelet szerint kérelmezhetem az adatkezelőtől az általam megadott személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és élhetek az adathordozási jogommal.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat, az a korlátozás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Budaörs, 2020.

 

……………………………………………
Aláírás

Scroll to Top